Install Mini ChatGPT Offline On Windows (Alpaca 7B LLAMA)

Chạy một phiên bản mini của ChatGPT Offline trên máy tính của bạn với mô hình Alpaca 7B LLAMA.

Yêu cầu cấu hình:
Ram: từ 8GB RAM trở lên.

Hướng dẫn cho HĐH Windows:
B1: Tải tệp zip tương ứng với hệ điều hành của bạn (ở đây là alpaca-win.zip):
Repo:
Sau khi tải xong, giải nén và lưu nó vào một thư mục riêng.
B2: Tải file model ggml-alpaca-7b-q4.bin
Link:
Sau đó lưu file này trong cùng thư mục đã giải nén phía trên.
B3: Chạy file chat để sử dụng như video.

Đối với hệ điều hành khác xem tại:
Repo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 EVERYTHING CHATGPT - WordPress Theme by WPEnjoy